Zaposlenje

RAD U BAREL GRUPI

Barel Grupa Trade&Services svakom radniku omogućava profesionalni razvoj, napredovanje u karijeri i istaknuti timski rad.

Svakodnevna edukacija, stručno usavršavanje i motivišući uslovi rada samo su neke od prednosti.

Preko 170 zaposlenih u preko 15 poslovnica širom Beograda.

Postanite i Vi deo uspešnog tima Barel Grupe.

Svoj CV pošaljite putem imejl-adrese na zaposlenje@barelgrupa.rs

Telefon za informacije: +381 60 600 25 51

KAKO ZAPOŠLJAVAMO?

Za rad u Barel Grupa Trade&Services preduzeću, možete se prijaviti putem otvorenog konkursa ili poslati otvorenu molbu uz CV u prilogu.

Na otvoreni konkurs mogu se prijaviti svi zainteresovani kandidati, koji popune upitnik za zaposlenje ili posalju CV na imejl-adresu na zaposlenje@barelgrupa.rs. Svi odabrani kandidati biće pozvani za dalji selekcioni proces.

Upitnik za zaposlenje

SEKTOR ADMINISTRACIJE Vranić:

BENZINSKA STANICA:

HOTELI:

RESTORANI:

TURISTIČKA AGENCIJA:

SALON LEPOTE:

AUTO SERVIS:

PRERADA MESA:

Pol:

9 + 15 =

SAVETI ZA PRIJAVU

Koje informacije bi trebalo da budu u CV-ju i koliko ih detaljno navesti?

Lični podaci:
Ime, prezime, datum i mesto rođenja, adresa, broj telefona i imejl-adresa su obavezni. Izostavljanje nekog od navedenih podataka može dovesti do toga da ne dobijemo dovoljno informacija za dalji kontakt. Bračno stanje, vozačka dozvola i regulisana vojna obaveza su opcionalni, osim ako konkursom nije drugačije određeno.

Podaci o formalnoj edukaciji:
Srednja škola, fakultet i poslediplomske studije. Informacije navodite u obrnutom hronološkom redu, uvek navedite tačne vremenske periode, tačan naziv institucije, smer. Ukoliko ne navedete period biće teško zaključiti vremenski tok od završetka srednje škole, upisa fakulteta, diplome, do prvog zaposlenja.

Dodatna edukacija:
Pod dodatnom edukacijom smatramo kurseve, seminare i projekte. Navedite tačan naziv, period održavanja i naziv institucije.

Radno iskustvo:
Navedite tačan naziv firme, mesto, tačan period u kojem ste radili (mesec i godina), kratak opis firme, pozicije na kojoj ste radili kao i kratak opis zaduženja. Radno iskustvo navodite u obrnuto hronološkom redu (sadašnje zaposlenje, pa redom prema prvom zaposlenju).

Molba za posao:
Navedite razlog zbog čega želite da radite u Barel Grupa Trade&Services i kratko se predstavite.

Svoj CV pošaljite putem imejl-adrese na  zaposlenje@barelgrupa.rs