5

SEKTORA

25

POSLOVNIH JEDINICA

175

ZAPOSLENIH

Barel grupa

O NAMA

Barel grupa

HOTELIJERSTVO

Barel grupa

UGOSTITELJSTVO

Barel grupa

TURIZAM

Barel grupa

PROIZVODNJA

Barel grupa

TRGOVINA I USLUGE

Barel grupa

ZAPOSLENJE