<
Home 9 O nama 9 Naša jedinstvenost

Naša jedinstvenost

Izuzetna efikasnost u otvaranju novih i upravljanju već postojećim ugostiteljskim objektima, kroz organizovan sistem ugostiteljstva sa sopstvenom, centralizovanom preradom mesa, predstavlja ključnu snagu BAREL GRUPE.

Brzo postavljanje i optimalno vođenje

Na ovaj način organizovan sistem ugostiteljstva omogućava nam brzo i efikasno otvaranje novih objekata, uz istovremeno optimalno vođenje postojećih.

Garancija kvaliteta i bezbednost hrane

Recepture sa decenijskim iskustvom u proizvodnji, vrhunske mašine, saradnja sa vodećim dobavljačima u Srbiji, bezbednost hrane na visokom nivou primenom HACCP sistema – glavne su komponente garancije kvaliteta u svim ograncima kompanije podjednako.