Follow Tours

Follow Tours je turistička agencija koja pored povezivanja ugostiteljskih i turističkih kapaciteta Barel Grupe sa turistima i drugim agencijama, ima za cilj organizaciju putovanja i smeštaja, domaćih i stranih gostiju u zemlji i inostranstvu.

Adresa

Rajićeva 18
Beograd

Telefoni

+381 11 32 83 988
+381 11 32 83 989
+381 63 30 20 10